ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ