Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. διατίθεται η βασική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, Νησίδα Η/Υ και εξειδικευμένη ηλεκτρονική υποστήριξη) του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ  

Το εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ιδρύθηκε στις  αρχές του 2002. Το εργαστήριο λειτουργεί άτυπα από την άνοιξη του 1996. Αρχικά στεγάζονταν στο Μανδαλίδειο κτήριο, στην παλαιά παραλία. Τον Μάιο του 2003 οι εγκαταστάσεις του μεταφέρθηκαν στο νέο κτήριο του Τμήματος (Εγνατίας 46). Από τον Σεπτέμβριο του 2010 το εργαστήριο διαθέτει εγκαταστάσεις και στο περίτερο 1 της ΔΕΘ.

 

 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ        

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στα αντικείμενα της σύγχρονης παραγωγής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, της αναλογικής και ψηφιακής λήψης οπτικοακουστικών σημάτων σε εξωτερικούς, εσωτερικούς και εικονικούς χώρους, της γραμμικής και μη-γραμμικής επεξεργασίας ήχου και εικόνας, της παραγωγής γραφικών μέσω Η/Υ, της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω επίγειων, καλωδιακών και δορυφορικών καναλιών, καθώς και μέσω του διαδικτύου, της παραγωγής και παροχής οπτικοακουστικού και πολυμεσικού υλικού από απόσταση και κατ’ απαίτηση.