Ελληνόφωνα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία»

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία».

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία»

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία».

 

Προηγούμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Εισακτέοι Σεπτεμβρίου 2017).