Λίστα επιτυχόντων και επιλαχόντων/ουσών φοιτητών/τριών για συμμετοχή στον 1ο κύκλο Πρακτικής Άσκησης ακ. έτους 2018-2019

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.