Έκτακτη ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος “Ιστορία της Τέχνης”

Για λόγους ανωτέρας βίας ακυρώνεται η αναπλήρωση του μαθήματος ‘Ιστορία της Τέχνης’ [1 ΙΤ] σήμερα Παρασκευή, 16.11.2018, 15.45′, η οποία είχε ανακοινωθεί στις αρχές της εβδομάδας. Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές/τριες.

Με εκτίμηση
Στέλλα Λάββα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.