ΠΡΟΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-mJTETs5VBpvlg3gyaPHnJMBrNOnPDmOTAvcDHrry_RAIIA/viewform