Αντιστοίχιση φοιτητών σε φορείς υποδοχής – Περίοδος πρακτικής άσκησης Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.