Ανακοίνωση για το μάθημα “Ραδιοφωνική Δημοσιογραφία”

Οι επι πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική του Ιουνίου να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα (mmat@jour.auth.gr) μέχρι το τέλος της εβδομάδας (1/6/2018).