Ανακοίνωση για το μάθημα “Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία” (ΜΜ0200)

Σε συνεννόηση με τους φοιτητές/τριες του Τμήματος το μάθημα θα γίνει διπλό την Παρασκευή, 23.3. (9.00′ – 11.30′ και 11.30′ – 14.00′, αίθουσα 4α) ως αναπλήρωση για την Παρασκευή, 30.3. όπου δυστυχώς είμαι υποχρεωμένη να λείπω σε επιστημονική συνάντηση στην Αθήνα.

Η διδάσκουσα (με ανάθεση)
Στέλλα Λάββα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.