Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή (Μ1200) – Εισαγωγικό Μάθημα

Το πρώτο/εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/2 στις 11:30 στην αίθουσα 4 ΟΠΕ.

Οι διδάσκοντες