Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής (ΓΕ 1100) – Εισαγωγικό Μάθημα

Το πρώτο/εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/2 στις 9:00 στην αίθουσα 4 ΟΠΕ.

Οι διδάσκοντες