Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης 5 υποτροφιών κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

Δείτε τη σχετική πρόσκληση.