ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ Ι – ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε δήλωση για το μάθημα “Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι – Ραδιόφωνο”.

https://docs.google.com/forms/d/1FSG8_7i5bO1vuLkL1RsYdBk80Uzv8D3pGS5nUsrL3Ks/edit?chromeless=1

Οι δηλώσεις γίνονται με τη μορφή ομάδας εργασίας, στην περίπτωση που έχετε ήδη δημιουργήσει ομάδα, ή ατομικά και θα ενταχθείτε σε μία ομάδα από τους διδάσκοντες. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί λόγω του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη και το έτος σπουδών. Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ και εξάμηνο σπουδών).

Οι διδάδκοντες
Γ. Καλλίρης, Χ. Δημούλας, Μ. Ματσιώλα