Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019:
Διδασκαλία Μαθημάτων : 01/10/2018 έως 04/01/2019.
Αναπληρώσεις Μαθημάτων : 07/01/2019 έως 11/01/2019.
Εξετάσεις: 14/01/2019 έως 01/02/2019.

Εαρινό εξάμηνο 2018-2019:
Διδασκαλία Μαθημάτων : 11/02/2019 έως 24/05/2019.
Αναπληρώσεις Μαθημάτων : 27/05/2019 έως 31/05/2019.
Εξετάσεις: 03/06/2019 έως 21/06/2019.

Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2019: 02/09/2019 έως 20/09/2019.

 

 

ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χειμερινό Εξάμηνο:     1/10/2017     έως     11/01/2018
Εαρινό Εξάμηνο:    04/02/2018     έως     7/06/2018