Τουρισμός και ΜΜΕ, Πληροφορίες και Εγγραφή

Το μάθημα αυτό ανήκει στις επιλογές της κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας και προσφέρεται  στο  Γ΄, Ε΄και Ζ΄εξάμηνο σπουδών.  Στο πλαίσιο του μαθήματος θα μελετήσουμε το φαινόμενο του Τουρισμού, εστιάζοντας στη δυναμική του και τις επιδράσεις του στην Οικονομία, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον και την Κοινωνία.

Εξετάζονται οι βασικές έννοιες του Τουρισμού, παρουσιάζεται η ιστορία του και αναλύονται οι βασικές κατηγορίες και οι εναλλακτικές μορφές του (αθλητικός, πολιτιστικός, αγροτουρισμός, γαστρονομικός, θαλάσσιος, ιατρικός, θρησκευτικός, κ.α.).
Διερευνώνται, επίσης, οι στρατηγικές επικοινωνίας ελληνικών ταξιδιωτικών προορισμών, τα μέσα προβολής τους, οι φορείς τουρισμού, ο ρόλος των δημοσιογράφων και το τουριστικό ρεπορτάζ, τα Κοινωνικά Μέσα Επικοινωνίας και οι τεχνολογίες στον τουρισμό.

Αξιολόγηση φοιτητών/τριών:

1. Ομαδική εργασία (30%), η οποία θα κατατεθεί στις 19/12 και θα παρουσιαστεί στα δύο τελευταία μαθήματα του εξαμήνου. Προβλέπεται ατομική και ομαδική αξιολόγηση. Τα θέματα και οι αναλυτικές οδηγίες θα ανακοινωθούν στο 3ο μάθημα.

2. Γραπτή Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (70%)

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 4/10 στις 9:00, στην αίθουσα 4α (Εγνατία 46, 4ος όροφος).  Στην αρχή θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση του μαθήματος και θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματά σας.  Όσοι ενδιαφέρεστε να το παρακολουθήσετε παρακαλώ να συμπληρώσετε στην παρακάτω φόρμα τα στοιχεία σας. Η δήλωση αυτή δεν είναι δεσμευτική.

Η Διδάσκουσα
Φ. Γαλατσοπούλου fgal@jour.auth.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ