ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

Εμμανουλούδης Αργύριος
Μαρούλη Άννα
Παρασκευοπούλου Χριστίνα
Συρίγου Ευαγγελία
Μπάμπι Άνι
Γεωργουλοπούλου Δέσποινα
Κουρουτσίδης Γεώργιος
Ευγενία Χορού
Τοπούζη Χριστίνα
Τσιάνα Μαρία
Καμαρίδου Μαρία Νεκταρία
Σπυριδώνη Ελένη
Τακίδου Σημέλα
Κρατερού Αλίκη
Ζαφειρίδης Παύλος
Κωδούνα Κυβέλη Ευαγγελία

Παρακαλούνται οι επιλεχθέντες να καταθέσουν προσωπικά τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης , στην κ.Κατερίνα Κωστοπούλου, την Δευτέρα 8/10/2012 10:00-12:00.