Γερμανικά για ειδικούς σκοπούς- Β΄εξάμηνο

Όλοι οι πρωτοετείς παρακολουθούν ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα ξενόγλωσσο μάθημα (για ειδικούς σκοπούς) στο πεδίο της δημοσιογραφίας και των MME. Το μάθημα αυτό είναι υποχρεωτικό και προσφέρεται στο εαρινό εξάμηνο σπουδών στις τρεις ξένες γλώσσες (αγγλική- γαλλική-γερμανική).
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν ΕΝΑ από τα τρία προσφερόμενα, στη γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα (αγγλική-γερμανική ή γαλλική).

Δεν έχει σημασία τι είχατε δηλώσει στη γραμματεία μετά την εισαγωγή σας στη σχολή. Δηλώνετε εκ νέου το ξενόγλωσσο μάθημα για ειδικούς σκοπούς σε όποια γλώσσα επιθυμείτε.

Το μάθημα ‘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ΄ απευθύνεται σε φοιτητές με προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας (Γ1+).

Το μάθημα ξεκινάει τη ΔΕΥΤΕΡΑ στις 9:00 π.μ. στην αίθουσα 2α.
Όσοι ενδιαφέρεστε να το παρακολουθήσετε, παρακαλώ να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην ακόλουθη φόρμα.

Η διδάσκουσα
Φ. Γαλατσοπούλου
fgal@jour.auth.gr