Προεγγραφές στο μάθημα ΔΗ 4600 «Αθλητική Δημοσιογραφία ΙΙ»

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του έκτου (ΣΤ΄) ή ανώτερου εξαμήνου σπουδών καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο μάθημα «Αθλητική Δημοσιογραφία ΙΙ» του εαρινού εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στον σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ud_fA8dWlkHadwYjfa6d8J3tOgbTk-nijOvD52g7VfRGEw/viewform

Λήξη υποβολών: Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 22:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά όσοι και όσες έχουν ήδη ή θα εξεταστούν μ΄ επιτυχία στο αντίστοιχο μάθημα του Χειμερινού εξαμήνου.

Το μάθημα έχει εργαστηριακή μορφή με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και θα γίνεται κάθε Παρασκευή κατά τις ώρες 14:30-17:00 (έναρξη η 14/2) στην αίθουσα Η/Υ του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών ΜΜΕ στη ΔΕΘ.

Θα γίνουν δεκτοί ΜΟΝΟ 18 φοιτητές/τριες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιλεγούν, θα λάβουν ενημερωτικό e mail ώστε να προσέλθουν στο πρώτο μάθημα.

Οι υπόλοιποι δεν θα γίνουν δεκτοί ακόμη και αν δηλώσουν το μάθημα στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου.

Οι διδάσκοντες
Νικόλαος Τσιγγίλης
Παναγιώτης Σπηλιόπουλος