Ανακοίνωση για το μάθημα “Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα”

Η διδασκαλία του μαθήματος «Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα» θα ξεκινήσει στις 9 Οκτωβρίου 2019.

Ο Διδάσκων
Αντώνης Σκαμνάκης