Αποτελέσματα των προαιτήσεων της πρακτικής άσκησης περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.