Ηλεκτρονική αξιολόγηση χειμερινού εξαμήνου 2016-17

Από τις 9/1/17 έως τις 29/1/17  θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ. Στην ιστοσελίδα του τμήματος υπάρχει σύνδεσμος για τη μονάδα διασφάλισης ποιότητας του ΑΠΘ. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι αναγκαία ώστε να συγκεντρωθούν ικανά στοιχεία για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Βάσει των στοιχείων γίνονται διορθωτικές κινήσεις στα διδασκόμενα μαθήματα. Καλούνται όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Ο πρόεδρος του τμήματος