Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018:

Διδασκαλία Μαθημάτων : 02/10/2017 έως 12/01/2018.

Αναπληρώσεις Μαθημάτων : 15/01/2018 έως 19/01/2018.

Εξετάσεις: 22/01/2018 έως 09/02/2018.

Εαρινό εξάμηνο 2017-2018:

Διδασκαλία Μαθημάτων : 12/02/2018 έως 25/05/2018.

Αναπληρώσεις Μαθημάτων : 28/05/2018 έως 01/06/2018.

Εξετάσεις: 04/06/2018 έως 22/06/2018.

Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2018: 03/09/2018 έως 28/09/2018.

 

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Διδασκαλία Μαθημάτων:    16/10/2017    έως    26/01/2018

Αναπληρώσεις Μαθημάτων:    29/01/2018    έως    02/02/2018

Εξετάσεις:   05/02/2018    έως   09/02/2018

Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

Διδασκαλία Μαθημάτων:    12/02/2018    έως    25/05/2018

Αναπληρώσεις Μαθημάτων:    28/05/2018    έως    01/06/2018

Εξετάσεις:    04/06/2018    έως   08/06/2018

 

ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χειμερινό Εξάμηνο:     2/10/2017     έως     12/01/2018

Εαρινό Εξάμηνο:    05/02/2018     έως     10/06/2018