Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ: Εξέταση Μαθήματος

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος επιλογής Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ απαιτείται:

1. Η δημιουργία ομάδας 2 ή 3 ατόμων (υποχρεωτικό).

2. Ο συντονιστής της ομάδας να αποστείλει στο nikos@antonopoulos.info τα ονόματα που απαρτίζουν την ομάδα και τα email επικοινωνίας τους.

3. Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου η κάθε ομάδα θα καταθέσει γραπτώς και θα παρουσιάσει τα παραδοτέα της (8 παραδοτέα).

 

Το μάθημα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 17:00 στην αίθουσα 4 της Νομικής.