Ανακοίνωση για το μάθημα της Σύγχρονης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ιστορίας

Το μάθημα της Σύγχρονης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ιστορίας, της Τετάρτης (21 Δεκεμβρίου), δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί κανονικά.
Ο διδάσκων
Δημήτρης Λυβάνιος