Wednesday 24 July 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright

Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Fulbright έχουν ανακοινωθεί τα νέα προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες, ακαδ. έτους 2016-2017 ως εξής:

1. Πρόγραμμα για μεταπτυχιακές σπουδές (συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, για περιορισμένο αριθμό θέσεων) σε οποιαδήποτε κλάδο (εξαιρουμένων των: ιατρική, οδοντιατρική, κτηνιατρική και η απόκτηση ειδικότητας) σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Η υποτροφία αποτελεί μερική χρηματοδότηση των διδάκτρων και του κόστους διαβίωσης και χορηγείται μόνο για τον πρώτο χρόνο (ανώτατο όριο χρηματοδότησης: 18.000 δολάρια). Διατίθενται 12 θέσεις, κατά προτίμηση σε πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων, ηλικίας έως 28 ετών. Προθεσμία εγγραφής στο πρόγραμμα: από 6 Οκτωβρίου 2015 έως 15 Ιανουαρίου 2016 (μεσάνυχτα, ώρα EET). Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης (και εφόσον έχει εξασφαλιστεί αποδοχή από Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ): 12 Φεβρουαρίου 2016 (μεσάνυχτα, ώρα EET)

Σύνδεσμος: http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html

2. Πρόγραμμα για επιστήμονες: αφορά καθηγητές και ερευνητές (κατόχους Δ.Δ. και έχοντες 4 έτη επαγγελματικής εμπειρίας), κατά προτίμηση ηλικίας έως 55 ετών, για διεξαγωγή διαλέξεων ή έρευνας, διάρκειας έως 3 μηνών (έως 6 μηνών, υπό την αιγίδα του ιδρύματος, εφόσον ο/η υπότροφος βρει συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλο φορέα). Διατίθενται 7 θέσεις με μηνιαίο επίδομα διαβίωσης κατ’ ανώτατο όριο έως 2500 δολάρια. Το πρόγραμμα διαλέξεων/έρευνας μπορεί να ξεκινήσει από 15 Σεπτεμβρίου 2016 και πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31 Μαϊου 2017. Προθεσμία εγγραφής στο πρόγραμμα: από 22 Σεπτεμβρίου έως 13 Νοεμβρίου 2015 (μεσάνυχτα, ώρα EET). Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης (και εφόσον έχει εξασφαλιστεί πρόσκληση από Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ): 11 Δεκεμβρίου 2015 (μεσάνυχτα, ώρα EET)

Σύνδεσμος: http://www.fulbright.gr/greek_research.html

3. Πρόγγραμμα για καλλιτέχνες: αφορά σε καλλιτέχνες (κατά προτίμηση ηλικίας 28 με 45 ετών, πτυχιούχους πανεπιστημίου και με επαγγελματική δραστηριότητα 5 ετών κατ’ ελάχιστον) που δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε τομέα των καλών τεχνών, της δημιουργικής γραφής, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, της κινηματογράφησης, της φωτογραφίας και των ψηφιακών τεχνών. Θα χορηγηθούν έως 3 υποτροφίες, με μηνιαίο επίδομα διαβίωσης κατ’ ανώτατο όριο έως 2000 δολάρια, διάρκειας 6 μηνών κατ’ ελάχιστον (έως 9 μηνών, υπό την αιγίδα του ιδρύματος, εφόσον ο/η υπότροφος βρει συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλο φορέα). Το καλλιτεχνικό project στις ΗΠΑ μπορεί να ξεκινήσει από 15 Σεπτεμβρίου 2016 και πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31 Μαϊου 2017. Προθεσμία εγγραφής στο πρόγραμμα: από 1 Δεκεμβρίου 2015 έως 5 Φεβρουαρίου 2016 (μεσάνυχτα, ώρα EET). Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης (και εφόσον έχει εξασφαλιστεί πρόσκληση από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή πολιτιστικό οργανισμό των ΗΠΑ): 4 Μαρτίου 2016 (μεσάνυχτα, ώρα EET)

Σύνδεσμος: http://www.fulbright.gr/greek_art.html

4. Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς: αφορά σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αγγλικής γλώσσας) και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων (curricula), στην εκπαίδευση εκπαιδευτών (teacher training) και στη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων (textbook writing), κατά προτίμηση πτυχιούχους ελληνικού πανεπιστημίου, ηλικίας έως 45 ετών και με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών. Διατίθενται έως 3 θέσεις για την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου 5 εβδομάδων με πολυεθνική συμμετοχή, συναποτελούμενο από ένα εντατικό ακαδημαϊκό σεμινάριο 4 εβδομάδων και 1 εβδομάδα περιηγήσεων για την εμπέδωση του θέματος του σεμιναρίου (περίοδος διεξαγωγής: Μάιος – μέσα Ιουνίου 2016. Ιδρύματα υποδοχής: θα ανακοινωθούν). Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα, τις δαπάνες διαβίωσης (διαμονή και διατροφή παρέχονται από τα ιδρύματα υποδοχής) και τις εσωτερικές μετακινήσεις. Προθεσμία υποβολής αίτησης: από 8 Σεπτεμβρίου έως 13 Νοεμβρίου 2015 (μεσάνυχτα, ώρα EET)

Σύνδεσμος: http://www.fulbright.gr/greek_educators.html

Όλες οι παραπάνω υποτροφίες συνοδεύονται από: εισιτήριο μετ’ επιστροφής, περιορισμένη ασφάλεια υγείας και ατυχήματος, συμβουλευτική προσανατολισμού πριν την αναχώρηση, και βίζα J-1.

5. Πρόγραμμα Fulbright-Schuman: χορηγείται σε πολίτες της Ε.Ε.,
α) επιστήμονες, για διεξαγωγή διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας και πανεπιστημιακών διαλέξεων σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις Ε.Ε.-Η.Π.Α. ή την πολιτική & τους θεσμούς της Ε.Ε. Η πρόταση (έρευνας/διαλέξεων) πρέπει να αφορά τουλάχιστον 2 χώρες μέλη. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν ήδη συνεννοηθεί εξ’ ιδίων με το φορέα (ή τους φορείς) υποδοχής (πανεπιστήμιο, ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο) στις ΗΠΑ, πριν την υποβολή της αίτησης. Οι υποτροφίες προς φοιτητές χορηγούνται για 1 ακαδημαϊκό έτος κατ’ ελάχιστον (δίνεται η δυνατότητα και για 6 μήνες, σε περίπτωση προ-διδακτορικής έρευνας) και είναι ύψους 2.000 Ευρώ/μήνα, ενώ οι υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας/προγράμματος διαλέξεων χορηγούνται για διάστημα 3 μηνών έως 1 έτους (θα προτιμηθούν προτάσεις διάρκειας 4 μηνών) και είναι ύψους 3.000 Ευρώ/μήνα.

β) σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Διοίκηση Διεθνούς Εκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, για διεξαγωγή έρευνας σε πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος (π.χ. σύγκριση προοπτικής ΗΠΑ-ΕΕ σε παγκόσμια θέματα εντός του πλασίου της διεθνούς ανώτατης εκπαίδευσης, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών). Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν επαφές σε πιθανά ιδρύματα υποδοχής μέσω συνεδρίων όπως NAFSA και EAIE.

Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2015

Σύνδεσμος: http://www.fulbright.gr/greek_schuman.html

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με ΟΛΑ τα παραπάνω προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 724 1811 ή 210 724 1812 (εσωτ. 203) ή στο email: greekprogram@fulbright.gr