Monday 22 July 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών προς εγγραφέντες πανελλαδικών εξετάσεων και σοβαρών παθήσεων στο ΑΠΘ (20 έως 26 /09/2022)

Αφορά1:

1) επιτυχόντες και επιτυχούσες πανελλαδικών εξετάσεων που εισήχθησαν στο ΑΠΘ και εγγράφηκαν στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ, από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022

2) επιτυχόντες και επιτυχούσες πανελλαδικών εξετάσεων, με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, που εισήχθησαν στο ΑΠΘ και α) εγγράφηκαν στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ και β) υπέβαλαν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους το προβλεπόμενο για την κατηγορία τους δικαιολογητικό, από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022

3) επιτυχόντες και επιτυχούσες με την ειδική κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις που εισήχθησαν στο ΑΠΘ και α) εγγράφηκαν στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ και β) υπέβαλαν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους δικαιολογητικά, από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022

1ο ΒΗΜΑ:

Εφόσον πραγματοποίησες την εγγραφή σου σύμφωνα με τα ανωτέρω που προβλέπονται για την κατηγορία σου, θα λάβεις από το ΑΠΘ ένα μήνυμα (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δήλωσες στο ΥΠΑΙΘ. Καλείσαι από 20 έως 26 Σεπτεμβρίου2 να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ ώστε

α) να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου και

β) να ανεβάσεις τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων Ή διαβατηρίου, σύμφωνα με ό,τι χρησιμοποίησες για την ταυτοποίησή σου στα Πληροφοριακά Συστήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
  2. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπό σου)
  3. Απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ σου από εδώ.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr είτε εντύπως μέσω ΚΕΠ, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής

Σημείωση:

Η Υπεύθυνη Δήλωση, εφόσον εκδοθεί εντύπως, πρέπει στο ίδιο διάστημα (20-26 Σεπτεμβρίου) να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματός σου είτε αυτοπροσώπως (από εσένα ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής (με την ένδειξη στο φάκελο: Υπεύθυνη Δήλωση <το ονοματεπώνυμό σου> <ο Κωδικός Υποψηφίου Πανελλαδικών Εξετάσεων ή Σοβαρών Παθήσεων>

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. , Εγνατία 46,
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54625

Για την επικοινωνία σου με τη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής σου μπορείς να δεις εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας και της ώρες υποδοχής πρωτοετών, αφού συμβουλευτείς και το χάρτη της πανεπιστημιούπολης εδώ.

Σου προτείνουμε, επιπλέον, να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Τμήματος εγγραφής σου, καθώς εκεί θα βρεις και άλλες ανακοινώσεις που ενδεχομένως σε αφορούν, όπως π.χ. το πρόγραμμα μαθημάτων.

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σου στην πλατφόρμα και τη συμπλήρωση των στοιχείων σου, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr.

2ο ΒΗΜΑ:

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με την ταυτοποίηση των στοιχείων σου από τη Γραμματεία και την οριστικοποίηση της εγγραφής σου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας3, θα λάβεις και πάλι ένα SMS, με κωδικό (one-time password), για να αποκτήσεις ιδρυματικό λογαριασμό. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Δες εδώ όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες με τη χρήση του ιδρυματικού σου λογαριασμού

——————————————————————

1 Εάν για κάποιο λόγο, όπως μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν έκανες εμπρόθεσμα (1-9 Σεπτεμβρίου) την ηλεκτρονική εγγραφή σου στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ, μπορείς να κάνεις αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου, εκθέτοντας τους λόγους της καθυστέρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΥΠΑΙΘ (24/10). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Για την αυτοπρόσωπη ή ταχυδρομική υποβολή των δικαιολογητικών, ισχύουν τα ανωτέρω. Η εγγραφή σου ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος.

Εφόσον η αίτησή σου εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και είσαι ήδη /-η σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα, θα πρέπει να ζητήσεις τη διαγραφή σου από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο θα υποβάλεις ως πρόσθετο δικαιολογητικά στο νέο σου Τμήμα.

Εάν δεν εγγραφείς ούτε με αυτή τη διαδικασία, τότε χάνεις το δικαίωμα εγγραφής σου.

2 Στην ίδια προθεσμία

α) οι εγγραφέντες της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, που παρέλειψαν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους δικαιολογητικά στην προθεσμία των εγγραφών (1-9 Σεπτεμβρίου), καλούνται όπως τα υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, σύμφωνα με την ανακοίνωσή μας εδώ.

β) οι επιτυχόντες που έχουν αιτηθεί τη διαγραφή τους από Τμήμα του ΑΠΘ στην πλατφόρμα εγγραφών του ΥΠΑΙΘ, στην εξαιρετική περίπτωση που δεν επιθυμούν τελικά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους, μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΑΠΘ που είναι ήδη εγγεγραμμένοι αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης της διαγραφής που αιτήθηκαν ηλεκτρονικά.

3 Επισημαίνεται ότι για την ανωτέρω κατηγορία 3, η οριστικοποίηση της εγγραφής πραγματοποιείται κατόπιν του ελέγχου των προβλεπόμενων για αυτήν δικαιολογητικών από τη Γραμματεία και την έγκριση της εγγραφής από τη Συνέλευση του Τμήματος.