Monday 20 May 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. περί καταργήσεως της Ε.Ρ.Τ.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. καταδικάζει τη βίαιη κατάργηση της Ε.Ρ.Τ. υπό το πρόσχημα της «εξυγίανσης» και της επίπλαστης «διαφάνειας».
Το Σύνταγμα στο άρθρο 15 § 1 ορίζει ότι η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αντικειμενικότητα και η μετάδοση επί ίσοις όροις πληροφοριών αλλά και προϊόντων της διανοίας, η εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων καθώς και ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου και η προστασία της ανηλικότητας και της νεότητας.
Η δημόσια ραδιοτηλεόραση (ΕΡΤ ΑΕ), λοιπόν, η οποία καλείται να καλύψει τα κενά που αφήνει η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση και να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον, διαμορφώθηκε σε ενιαίο φορέα με το νόμο 1730/87. Ο εν λόγω νόμος έθεσε τις βάσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της ως ανωνύμου εταιρείας, με την προοπτική – ενδεχομένως – να τεθεί αυτή σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας.
Χωρίς αμφιβολία, η Ε.Ρ.Τ. δεν ανταποκρίθηκε επιτυχώς στο σκοπό της καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, εξαιτίας είτε πολιτικών σκοπιμοτήτων είτε οικονομικών συμφερόντων είτε κοινωνικών προσχωμάτων. Αποτέλεσμα ήταν να απαξιωθεί από μέρος του κοινού και να συμπεριληφθεί στο ίδιο «τσουβάλι» με όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και τα κακώς κείμενα σε αυτόν.
Σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν μπορεί να υποβαθμιστεί η ιστορική πορεία της Ε.Ρ.Τ., η ουσιαστική διάστασή της καθώς και η πρακτική σημασία της. Έτσι, αιφνιδιαστικές κινήσεις όπως αυτή του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν!» δεν χωρούν ούτε σε λογικές έκτακτης ανάγκης ούτε σε πρακτικές κατεπείγοντος.
Επομένως, σκόπιμο θα ήταν να λάβουν υπόψη τους οι ασκούντες καθ’ υπέρβαση την εξουσία που τους έδωσε μερίδα του ελληνικού λαού πως η ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών μέσω των ηλεκτρονικών ΜΜΕ συμβάλλει στη διαμόρφωση γνώμης και στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Έτσι, το δικαίωμα του πληροφορείσθαι μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου μπορεί να βρει έρεισμα στο άρθρο 14 § 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 § 1 του Συντάγματος. Ενώ το δικαίωμα στην πληροφόρηση κατοχυρώνεται πλέον στο άρθρο 5Α του υπέρτατου νόμου του Κράτους, τη στιγμή που το δικαίωμα του πληροφορείσθαι μέσω των ηλεκτρονικών ΜΜΕ κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 § 1 της ΕΣΔΑ μαζί με την ελευθερία της εκφράσεως, η οποία περιλαμβάνει την ελευθερία αναζητήσεως, λήψεως, συλλογής και μεταδόσεως πληροφοριών, ειδήσεων και ιδεών. Εκτός, εάν παραδεχτούν δημόσια και ευθαρσώς πως το Σύνταγμα έχει καταλυθεί – προ πολλού, με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνει – όπως και συμβαίνει – κανένας πολίτης ουσιαστικά τα δικαιώματά του… Οπότε, ωθείται – ίσως – το κοινωνικό σύνολο στην ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος που ορίζει πως: «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία (άρθρο 120 § 4)».
Σαφώς, η εξυγίανση στο χώρο των Μ.Μ.Ε. είναι επιβεβλημένη και εφικτή στο πλαίσιο μιας δημόσιας διαβούλευσης, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα απολαμβάνουν τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους – που καταπατώνται ασύστολα τα τελευταία χρόνια.
…Και αν οι καθήμενοι στα έδρανα της Βουλής δεν έχουν σκοπό να σεβαστούν πλέον αυτά ούτε τύποις, τουλάχιστον ας σεβαστούν τη νοημοσύνη μας!

Εκ μέρους της Προσωρινής Διοίκησης

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Αγγελική – Ελένη Μπιτζούνη Παναγιώτης Στεφάνου