Συμμετοχή σε έρευνες

Οσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ερευνητικές πρωτοβουλίες σχετικά με διεθνή και ευρωπαική δημοσιογραφία να στειλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email
npanagiotou@jour.auth.gr μέχρι 25/10/2018.