Wednesday 19 June 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας

Διευθυντής: Νίκος Παναγιώτου, Αναπλ. Καθηγητής
Διεύθυνση: Εγνατία 46, 54 625, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310-991979

Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Εργαστηρίου

Περιγραφή-Πλαίσιο-Δραστηριότητες

Έχοντας υπόψη ότι:

 1. η Ελλάδα διέρχεται σήμερα μία από τις κρισιμότερες περιόδους της νεότερης ιστορίας της• μια βαθιά οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση, η οποία χαρακτηρίστηκε, από το 2009, από την αποσταθεροποίηση της δημοκρατικής διαδικασίας και των θεσμών και την αυξανόμενη κουλτούρα της αντιπαράθεσης και της βίας, που τροφοδοτήθηκε από τον φόβο: φόβο για το μέλλον, για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, για την απώλεια της εθνικής ταυτότητας και κυριαρχίας, φόβο για τον «Άλλο»,
 2. τη μεταναστευτική κρίση την οποία διέρχεται η Ελλάδα από το 2009, η οποία χαρακτηρίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως «ανθρωπιστική κρίση»,
 3. τα ΜΜΕ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πόλωση ή στον κατευνασμό της αντιπαράθεσης και της βίας και τη δύναμή τους στη διαμόρφωση συλλογικών προτύπων και στάσεων και αντιλήψεων της κοινωνίας, καθώς και στην καταπολέμηση των στερεοτύπων, του ρατσισμού, του λόγου μίσους και την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας,

το 2012, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ προχώρησε στην ίδρυση του το «Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας», το οποίο λειτουργεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος (Εγνατίας 46) και καλύπτει ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στα αντικείμενα:

 • της ειρηνευτικής δημοσιογραφίας
 • του ρόλου των νέων και των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας στην οικοδόμηση της ειρήνης
 • του ρόλου των μέσων επικοινωνίας στην πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων
 • της χρήσης των μέσων επικοινωνίας για την προαγωγή του διαλόγου και την εξάλειψη του λόγου μίσους, των διακρίσεων, της βίας, της μισαλλοδοξίας
 • της «ευθύνης μετάδοσης» που φέρουν τα μέσα ενημέρωσης
 • της χρήσης των μέσων επικοινωνίας ως εργαλείου στην εκπαίδευση

Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας έχει ως αποστολή:

 1. Την υποστήριξη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
 2. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την υλοποίηση έργων σε συνεργασία με επαγγελματίες των μέσων επικοινωνίας.
 3. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και διεθνείς οργανισμούς, εθνικές και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο.
 4. Τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων για φοιτητές δημοσιογραφίας, δημοσιογράφους, δημοσιογράφους και επαγγελματίες των μέσων επικοινωνίας και συμμετέχοντες σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές,
 5. Τη διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, δράσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 6. Τη δημιουργία βιβλιοθήκης και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εποπτικού υλικού.

Στις τρέχουσες δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

 1. Η διοργάνωση του ετήσιου σεμιναρίου, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης. Μέσα από επιστημονικές εργασίες, έρευνες πάνω σε δημοσιεύματα του τύπου και παρουσίες στην μπλογκόσφαιρα, αλλά και με ασκήσεις καλών πρακτικών, το σεμινάριο επιδιώκει να καταδείξει προβλήματα, αλλά και να παρουσιάσει την ορθή ορολογία και εν γένει ενασχόληση με ειδήσεις σχετικές με ρατσισμό, μετανάστευση και ξενοφοβία. Βασισμένες πάνω σε δημοσιευμένα ρεπορτάζ, οι ασκήσεις προσπαθούν να αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο οι δημοσιογράφοι οφείλουν να προσεγγίζουν θέματα μετανάστευσης και ρατσισμού, μακριά από τον εύκολο εντυπωσιασμό, με σεβασμό σε όλες τις πλευρές μιας είδησης και επιστημονική έρευνα ώστε να αναδειχθούν στοιχεία που μπορεί να μην είναι ορατά με μια πρώτη ανάγνωση, ωστόσο έχουν ιδιαίτερη αξία και στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης.
 2. Η δημιουργία μιας διαδικτυακής/διαδραστικής πλατφόρμας με θέμα τη διαχείριση της ετερότητας από τα ΜΜΕ. Η διαδικτυακή/διαδραστική πλατφόρμα θα αποτελεί μια «δεξαμενή σκέψης» και ένα οιονεί παρατηρητήριο των ΜΜΕ, η οποία θα που θα παράσχει: ευρήματα ακαδημαϊκής έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ αφηγούνται/αποτυπώνουν ζητήματα ετερότητας, υλικό για την ορθή χρήση της ορολογίας, κώδικες δεοντολογίας δημοσιογράφων (ειδικών για ζητήματα ετερότητας), οδηγίες (βήμα προς βήμα) για την κάλυψη τέτοιων θεμάτων (έρευνας, τεχνικές συνέντευξης, φωτογράφισης, κτλ.), καλές πρακτικές (υλικό δικής μας παραγωγής ως δείγμα καλής πρακτικής), εγχειρίδιο καλών πρακτικών, οιονεί παρατηρητήριο (καλές και κακές πρακτικές και ανάδειξή τους από την πλατφόρμα και τα social media), σεμινάρια/training δημοσιογράφων και δημοσίευση των transcripts των συζητήσεων, υλικό για εκπαιδευτικούς/διαπολιτισμική εκπαίδευση, σχετικά εργαλεία με βάση τα νέα μέσα προς εκπαιδευτικούς που θέλουν να αναπτύξουν ζητήματα ετερότητας στην τάξη, και χώρο ανάπτυξης διασταυρούμενων εγχειρημάτων δημοσιογραφίας: Data Journalism, Community Media.