Saturday 18 May 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Η ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ γίνεται με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (ΠΕ).

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ  162/20-4-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, κάθε φοιτητής που βρίσκεται ήδη στο 7ο εξάμηνο σπουδών και έχει παρακολουθήσει επιτυχώς 30 μαθήματα και οπωσδήποτε τα σχετικά μαθήματα της θεματικής περιοχής, στην οποία θα κάνει την ΠΕ, μπορεί να αρχίσει την προετοιμασία της ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

1. Ο φοιτητής επιλέγει από τον κατάλογο των θεματικών περιοχών, που ανακοινώνουν στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, την περιοχή στην οποία επιθυμεί να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία και μετά ζητεί από συγκεκριμένο διδάσκοντα να αναλάβει την καθοδήγηση και εποπτεία αυτού του μέρους των σπουδών του. Σε περίπτωση άρνησης απευθύνεται σε άλλο μέλος ΔΕΠ.
Κάθε μέλος ΔΕΠ υποχρεωτικά αναλαμβάνει την επίβλεψη συγχρόνως έως έξι (6) ΠΕ.
Επίβλεψη ΠΕ μπορεί να αναλάβει και μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του ΑΠΘ με την προϋπόθεση να διδάσκει με ανάθεση μάθημα στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

2. Αφού συνεννοηθεί ο επιβλέπων με τον φοιτητή, ως προς τον προσανατολισμό της πτυχιακής εργασίας, ορίζεται το θέμα και ο φοιτητής δηλώνει σε ειδικό έντυπο (δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος) την έναρξη, το θέμα και τον επιβλέποντα της ΠΕ. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται για το χειμερινό εξάμηνο, τον Νοέμβριο, και για δε το εαρινό εξάμηνο, τον Απρίλιο σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

3.
α) Η Γενική Συνέλευση συγκροτεί και εγκρίνει, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα, διμελείς εξεταστικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από τον επιβλέποντα και ένα(1) μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ του Τμήματος, διδάσκοντα βάση του ΠΔ407/80, οι οποίοι πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τη συγγενέστερη ειδικότητα προς το γνωστικό αντικείμενο του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας. Οι συνθέσεις ανακοινώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα στον φοιτητή. Οι συνθέσεις τροποποιούνται κάθε άνοιξη με τη συζήτηση του προγράμματος σπουδών.
β) Μετά την ολοκλήρωση της ΠΕ και ύστερα από την έγκρισή της από τον επιβλέποντα, ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλει αντίτυπο της ΠΕ και στα δυο μέλη της εξεταστικής επιτροπής και να συνεννοηθεί μαζί τους για την ημερομηνία εξέτασης, η οποία θα γίνεται υπό μορφή διάλεξης παρουσία και άλλων μελών ΔΕΠ και φοιτητών του Τμήματος εκτός αν προκύπτει τεχνική αδυναμία.
Ορίζονται 3 εξεταστικές περίοδοι ανά έτος για την υποστήριξη των ΠΕ :
1. Περίοδος Οκτωβρίου
2. Περίοδος Φεβρουαρίου
3. Περίοδος Ιουνίου.
γ) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πτυχιακής εξέτασης ο φοιτητής παραδίδει στη Γραμματεία του Τμήματος ένα αντίτυπο υπογραμμένο από τον επιβλέποντα, μαζί με την βαθμολογία της ΠΕ, την οποία παραδίδουν οι εξεταστές σε ειδικό έντυπο μαζί με την περίληψη της πτυχιακής του εργασίας που καταθέτει ο φοιτητής. Με φροντίδα της Γραμματείας το αντίτυπο αυτό παραδίδεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.
Βαθμός της ΠΕ είναι ο μέσος όρος των βαθμών που δίνουν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και οι διδακτικές μονάδες είναι έξι (6).
Μετά την κατάθεση του βαθμού της ΠΕ αρχίζει η διαδικασία της απονομής πτυχίου.

Διευκρινήσεις

1. Οι δηλώσεις των ΠΕ, κατοχυρώνουν το θέμα της ΠΕ, δεσμεύουν φοιτητή και διδάσκοντα στην σχέση επιβλέποντος και επιβλεπομένου, και αποτελούν για τη Γραμματεία την προϋπόθεση για να κάνει τις προετοιμασίες, που είναι απαραίτητες, ώστε να ολοκληρωθεί την κατάλληλη στιγμή η διαδικασία απόκτησης πτυχίου. Ως εκ τούτου οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν τη δήλωση αυτή αφού έχουν οριστικοποιήσει θέμα και επιβλέποντα. Όσο δεν έχει γίνει η δήλωση, δεν είναι κατοχυρωμένο το θέμα της διπλωματικής, ούτε δεσμευτική για τη Γραμματεία η σχέση επιβλέποντος/επιβλεπομένου. Ως εκ τούτου ο φοιτητής μπορεί να αλλάξει χωρίς άλλη εξήγηση επιβλέποντα και θέμα, και ο επιβλέπων δεν έχει υποχρέωση να υπολογίζει τον φοιτητή στον αριθμό των επιβλεπομένων διπλωματικών εργασιών. Για οποιαδήποτε αλλαγή μετά την υποβολή της δήλωσης αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από την αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου και σε περίπτωση αλλαγής θέματος θα πρέπει το νέο προτεινόμενο θέμα να μη συμπίπτει με ήδη κατοχυρωμένο θέμα άλλου φοιτητή .
2. Προϋπόθεση για την έναρξη της ΠΕ είναι ότι ο φοιτητής ευρίσκεται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο σπουδών και έχει συμπληρώσει επιτυχώς 45 μαθήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα Υποχρεωτικά (Υ) και τα Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα που προσφέρθηκαν από το Τμήμα, από τη χρονιά που έκανε ο φοιτητής την εγγραφή του.
3. Προϋπόθεση για υποβολή προς εξέταση ΠΕ είναι ότι ο φοιτητής διανύει το όγδοο(8) εξάμηνο σπουδών του και δεν οφείλει περισσότερα από 3 μαθήματα. Για φοιτητές που διανύουν εξάμηνο παραπάνω από το 8ο πρέπει να μην υπάρχει κανένα οφειλόμενο μάθημα. Αυτό διαβεβαιώνεται από το πιστοποιητικό που εκδίδει η γραμματεία και προσκομίζει κάθε φοιτητής κατά την εξέτασή του στην εξεταστική επιτροπή. Η τελική εξέταση της ΠΕ γίνεται πάντα μετά τη συμπλήρωση του 8ου εξαμήνου φοίτησης.
4. Η ολοκλήρωση της ΠΕ θα πρέπει να γίνεται εντός δυο εξαμήνων με τη διακριτική ευχέρεια του επιβλέποντα να παρατείνεται έως τέσσερα εξάμηνα μετά από ειδική αιτιολόγηση από τον φοιτητή. Μετά το πέρας του Α΄ εξαμήνου και εφ’ όσον διαπιστωθεί αδικαιολόγητη αδιαφορία από μέρους του φοιτητή, ο επιβλέπων δικαιούται να διακόψει την καθοδήγηση και εποπτεία της εργασίας με έγγραφη κοινοποίηση του στη Γραμματεία.
5. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να τεθεί σε ομάδα το ανώτερο δύο φοιτητών για τους οποίους όμως θα κατατεθεί χωριστή βαθμολόγηση της ΠΕ με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3γ του Κανονισμού ΠΕ