Friday 14 June 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Ζωή Βερβεροπούλου

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο:
Θεωρία και κριτική των τεχνών του λόγου και του θεάματος

Τοποθεσία γραφείου:
Γραφείο Μ2, Βασ. Ηρακλείου 12

Τηλέφωνο: +30 2310 992 073

Fax: +30 2310 992 098

E-mail: zoiv@jour.auth.gr

Ιστοσελίδα:
https://auth.academia.edu/ZoeVerveropoulou
http://www.savoirsenpartage.auf.org/chercheurs/10297/

Ώρες γραφείου:
Δευτέρα: 16.00-17.00
Τετάρτη: πρωί, μετά από συνεννόηση
Παρασκευή: 13.30-14.30

διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακό επίπεδο

– Δημοσιογραφία και λογοτεχνία
– Η Κριτική στον Τύπο
– Γαλλικά για Ειδικούς Σκοπούς
– L’Écriture journalistique et ses stratégies
– Κριτική Ανάλυση Παραστάσεων (στο Τμήμα Θεάτρου, ΑΠΘ)

Μεταπτυχιακό επίπεδο

– Σχολιαστική Δημοσιογραφία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Θεωρία και γλώσσα της κριτικής (του θεάτρου, της λογοτεχνίας και των τεχνών), δημοσιογραφικός λόγος για τις τέχνες, θεωρία θεάτρου, θεωρία λογοτεχνίας, σχέσεις λογοτεχνίας και θεάτρου, σχέσεις δημοσιογραφίας, ΜΜΕ και λογοτεχνίας, σχέσεις δημοσιογραφίας, ΜΜΕ και θεάτρου/θεάματος.

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2004-σήμερα: Μέλος ΔΕΠ, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (ΤΔ&ΜΜΕ) –ΑΠΘ.
1994-2003: Μέλος ΕΕΠ/ΕΕΔΙΠ, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (ΤΔ&ΜΜΕ) –ΑΠΘ.
2010-σήμερα: Κριτικός θεάτρου με τακτική στήλη στην εφημερίδα Egnatiapost και στο περιοδικό Εντευκτήριο.
1996-2009: Κριτικός θεάτρου με τακτική στήλη στις εφημερίδες Κουΐντα, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία.
1998: Μεταφράσεις βιβλίων για τις Εκδόσεις “Σύγχρονοι Ορίζοντες”.
1992-1994: Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Θεωρία και γλώσσα της κριτικής (του θεάτρου, της λογοτεχνίας και των τεχνών γενικότερα),  δημοσιογραφικός λόγος για τις τέχνες, θεωρία θεάτρου, θεωρία λογοτεχνίας, σχέσεις λογοτεχνίας και θεάτρου, σχέσεις δημοσιογραφίας, ΜΜΕ και λογοτεχνίας, σχέσεις δημοσιογραφίας, ΜΜΕ και θεάτρου/θεάματος.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / MEΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 • Μέλος της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων και Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ (2013).
 • Μέλος της Διατμηματικής Επιτροπής Ραδιοφώνου του ΑΠΘ (2012-13).
 • Μέλος της Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων.
 • Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και Προγραμματισμού.
 • Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων και επιτροπών για την επιλογή διδασκόντων 407/80.
 • Υπότροφος του γαλλικού κράτους για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης ή/και πολιτισμού στη Γαλλία (1987, 1989, 1996, 1997).
 • Μέλος της  Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.
 • Μέλος της Société des Études Néo-helléniques (SEN).
 • Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ /ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ /ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 • Επισκέπτρια Καθηγήτρια, UFR Arts & Médias, Institut d’Études Théâtrales, Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), Γαλλία, Απρίλιος 2014
 • Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ, 2006-σήμερα
 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, 1992-1994

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μονογραφίες

 1. La Farce médiévale en France: mise en scène du corps, διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ., Θεσσαλονίκη, 2000 (ΕΚΤ- κωδ. δημοσίευσης 23669: http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/23669).

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / Άρθρα σε αφιερωματικά τεύχη (5 αντιπροσωπευτικά)

 1. Ververopoulou Z., “Modalités et enjeux des pratiques verbatim dans le théâtre néo-hellénique contemporain”, στο Les mots en spectacle. Paris : Garnier (υπό δημοσίευση).
 2. Βερβεροπούλου Ζ., “Οικονομικές αναπαραστάσεις του περιθωρίου στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία”, στο Γ. Πεφάνης (επιμ.), Η λάμψη του χρήματος στη νεοελληνική λογοτεχνία. Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα & Ελένης Ουράνη, 2014, σσ. 783-796.
 3. Ververopoulou Z., “De la scène à la page: Le comédien en tant que personnage romanesque”, στο A. Sivetidou & M. Litsardaki (eds), Roman et théâtre. Une rencontre intergénérique dans la littérature française. Paris : Garnier, 2010, pp. 51-62.
 4. Βερβεροπούλου Ζ., “Η κριτική θεάτρου στον Τύπο”, στο Π. Πολίτης (επιμ.), Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας. Το ελληνικό παράδειγμα. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2008, σσ. 448-481.
 5. Ververopoulou Z., “La Théâtralité de la ruse dans la farce française du Moyen Âge”, στο C. Emerson & M. Scott (eds), Artful Deceptions. Verbal and Visual Trickery in French Culture. Oxford/Berlin/New York: Peter Lang, 2006, pp. 209-226.

Άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (5 αντιπροσωπευτικά)

 1. Ververopoulou Z.,“La Paratextualité théâtrale revisitée: le spectacle contemporain et son dossier de presse”, Essays in French Literature and Culture, 49: 17-39, 2012.
 2. Βερβεροπούλου Ζ., “Τέχνη και αρθρογραφία γνώμης: η δημοσιογραφική ταυτότητα του θεατρικού κριτικού”, Ζητήματα Επικοινωνίας 14-15: 73-87, 2012.
 3. Βερβεροπούλου Ζ., “Λογοτεχνικά, θεατρικά και κινηματογραφικά διακείμενα στους τίτλους των εφημερίδων”, Révue des Études Néo-helléniques 5: 145-59, 2009.
 4. Βερβεροπούλου Ζ., “Τρόποι της δημοσιογραφίας στο σώμα της λογοτεχνίας”, Δια-κείμενα, 10: 43-56, 2008.
 5. Βερβεροπούλου Ζ., “Η προβληματική του θεάτρου στη λογοτεχνία: Πιραντέλλο, Μπαλζάκ, Χόφμαν”, Σύγκριση / Comparaison/Comparison, 17: 43-57, 2006.

Άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά συνέδρια (5 αντιπροσωπευτικά)

 1. Βερβεροπούλου Ζ.,“Θέατρο, πραγματικότητα, επικαιρότητα: η σύγχρονη σκηνή ως ΜΜΕ”, στο Α. Δημητριάδης, Ι. Πιπινιά, Ά. Σταυρακοπούλου (επιμ.), Σκηνική πράξη στο μεταπολεμικό θέατρο: συνέχειες και ρήξεις (τόμος αφιερωμένος στον Νικηφόρο Παπανδρέου). Θεσσαλονίκη: Εκδ. ΑΠΘ, 2014, σσ. 423-434.
 2. Βερβεροπούλου Ζ.,“Διαδικασίες και δοκιμές πολιτότητας στο νέο θέατρο-ντοκουμέντο”, υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Θέατρο & Δημοκρατία (Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2014).
 3. Βερβεροπούλου Ζ.,”Βιογραφίες στη σκηνή: θεωρητικό πλαίσιο και μηχανισμοί”, στο Γ. Βαρζελιώτη (επιμ.), Από τη χώρα των κειμένων στο βασίλειο της σκηνής, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (Αθήνα, ΕΚΠΑ, Ιανουάριος 2011), Αθήνα, 2014, σσ. 761-768.
 4. Βερβεροπούλου Ζ.,“Θεατρικοί ήρωες δίχως όνομα: η ανωνυμία ως ταυτότητα στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία”, στο K. Dimadis (ed.), Identities in the Greek world, Proceedings of the 4th International Congress of European Society of Modern Greek Studies (Granada, 2010), vol. 2, 2011, pp. 687-699.
 5. Ververopoulou Z., “Le Théâtre de la traduction et la traduction du théâtre”, στα Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Traduire au XXIème siècle: tendances et perspectives/Translating in the 21st Century: Trends and Prospects. Θεσσαλονίκη, 2004, pp. 564-571.

http://www.eens.org/?page_id=2611

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Συμμετοχή στα ερευνητικά έργα

 1. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΕΠΕΑΕΚ, “Αναμόρφωση προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών”, ΕΚΑΤΗ-Εκπαίδευση/Κατάρτιση εξ Αποστάσεως μέσω Τεχνολογιών της Πληροφορίας”, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2003-2005).
 2. Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Language Rich Europe (LRE): “Πρακτικές πολυγλωσσίας στα ελληνικά Μέσα: διαπιστώσεις και προτάσεις”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, British Council, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012-2013.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Εκπονούμενες Διδακτορικές διατριβές: 3 (επιβλέπουσα), 3 (συνεπιβλέπουσα)