Tuesday 5 March 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων

Ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων

του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ.

περί Προκηρύξεως ΣΑΧ Α1/2014

(για την πλήρωση 132 θέσεων Δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. καταδικάζει την απροκάλυπτη καταπάτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Αποφοίτων του Τμήματος μέσω της Προκηρύξεως ΣΑΧ Α1/2014 για την πλήρωση 132 θέσεων Δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και υπό το πρόσχημα της προηγούμενης «διαβούλευσης» και της επίπλαστης «διαφάνειας» στην πρόσληψη δημοσιογράφων.

Με την από 27/12/2013 σχετική Ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων αναφορικά με την τύποις διαβούλευση για το προσοντολόγιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. αναδείξαμε τα «επιμελώς ατημέλητα» προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη ενός Δημοσιογράφου, γνωρίζοντας φυσικά πως ουδόλως θα ελαμβάνονταν υπόψιν οι θέσεις μας. Άλλωστε αυτό απεδείχθη και από τη στάση του «διαχειριστού» της εν λόγω ηλεκτρονικής διαβούλευσης, ο οποίος είτε επέλεξε να «κλείσει» την διαδικασία πριν τις 29/12/2013 είτε απέφυγε να αναρτήσει την από 27/12/2013 Ανακοίνωση.

Προφανώς η Προκηρύξη ΣΑΧ Α1/2014 για την πλήρωση 132 θέσεων Δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΝΕΡΙΤ Α.Ε. περιέχει όσα θα μπορούσε κανείς να προβλέψει, δίχως να προκαλεί την παραμικρή έκπληξη σε όσους γνωρίζουν τις πρακτικές που ακολουθούνταν στην κατά πολλούς «αμαρτωλή» Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., την οποία ήρθε να αντικαταστήσει η «άφθαρτη» και «πολλά υποσχόμενη» ΝΕΡΙΤ Α.Ε.. Έτσι, με βάση την προκήρυξη, κάποιος «δημοσιογράφος» προκειμένου να ενταχθεί στο δημοσιογραφικό δυναμικό της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. δεν χρειάζεται να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά να είναι αυτοδίδακτος ή «ταλέντο», δεν θα επιλεγεί μέσω Α.Σ.Ε.Π. αλλά από επιτροπή και αξιολογητές «εγνωσμένου κύρους», δεν θα έχει παρά «τεκμηριωμένη» με ένσημα Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. εμπειρία. Ενώ για κάποιους «πραγματικά προνομιούχους», θα δοθεί κατ’ εξαίρεση η ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση, έχοντας αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ακόμα και αν δεν διαθέτουν τα ένσημα αυτά…

Και επειδή οι συντάκτες της προκήρυξης θέλουν να αφανίσουν την οποιαδήποτε υποψία μεροληψίας ή αδιαφάνειας τονίζουν… πως ο υποψήφιος «δημοσιογράφος» της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. διεκδικεί θέση μόνο σε μια γεωγραφική περιφέρεια ενώ θα περάσει «Ιερά Εξέταση» αποτελούμενη από τρία στάδια αξιολόγησης. Μέσω των τριών αυτών σταδίων, οι υποψήφιοι θα «ξεδιαλεχτούν» με βάση «αντικειμενικά», «βιογραφικά» και «προσωπικά» κριτήρια… με σκοπό φυσικά να επιλεγούν οι άριστοι και οι τέλειοι !

Για πολλοστή φορά, οι ασκούντες εξουσία επί των δημοσίων Μέσων προσπαθούν να ακυρώσουν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την εν γένει παιδεία των Αποφοίτων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του μοναδικού άκρως δημοσιογραφικού πανεπιστημιακού τμήματος της χώρας, χωρίς βέβαια να υπολογίζεται η υποβάθμιση της νοημοσύνης τους καθώς και της προσωπικότητάς τους.

Διερωτάται κανείς πώς μπορούν να εξισώνουν όλους τους «τίτλους σπουδών», πώς είναι δυνατόν οι πάντες να διαθέτουν «δημοσιογραφικά προσόντα», γιατί η επιλογή του εν λόγω προσωπικού να γίνεται εκτός ΑΣΕΠ, γιατί να επίλεγει ο κάθε υποψήφιος μια γεωγραφική περιοχή, γιατί δίνεται αυτή η πραγματικά «πρωτοφανής ευκαιρία» του 20% των θέσεων σε άτομα με «σωρευμένα» προσόντα αλλά δίχως ένσημα Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε., γιατί να διεξάγεται μια μάλλον χρονοβόρα και θολή διαδικασία τριών σταδίων που είναι δυνατόν να δημιουργήσει –αν δεν είχει ήδη δημιουργήσει– υποψίες σε καλόπιστους πολίτες; Διερωτάται κανείς ή όχι;

Σε κάθε περίπτωση, οι Απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. είναι σίγουροι πως η περίφημη εξυγίανση στο χώρο της ΕΡΤ Α.Ε. και οι συναφείς εξαγγελίες δεν ήταν παρά γραμμές σε διάφανο χαρτί… Τα δικαιώματά τους καταπαντούνται, όπως και αν ονομάζεται η Α.Ε. που «προσπαθεί να τηρήσει ευλαβικά» το γράμμα του άρθρου 15 § 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αντικειμενικότητα και η μετάδοση επί ίσοις όροις πληροφοριών αλλά και προϊόντων της διανοίας, η εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων καθώς και ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου και η προστασία της ανηλικότητας και της νεότητας… Με τι είδους προσωπικό όμως; Αυτό μένει να αποδειχθεί άμεσα… και φυσικά να μην μας προκαλέσει καμία έκπληξη !

Θεσσαλονίκη, 5/2/2014

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος                                                                                       Ο Γραμματέας

Αγγελική – Ελένη Μπιτζούνη                                                         Βασίλειος Μελίδης