Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-18

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Διδασκαλία Μαθημάτων:  16/10/2017 έως 26/01/2018
Αναπληρώσεις Μαθημάτων: 29/01/2018 έως 02/02/2018
Εξετάσεις: 05/02/2018 έως 09/02/2018

Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

Διδασκαλία Μαθημάτων:  12/02/2018 έως 25/05/2018
Αναπληρώσεις Μαθημάτων: 28/05/2018 έως 01/06/2018
Εξετάσεις: 04/06/2018 έως 08/06/2018