Εισαγωγή στην καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων με τη βοήθεια του SPSS

Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15
Διδάσκων: Αλέξανδρος Μπαλτζής
Ημέρα: Παρασκευή

Ώρα: 19:00-21:00

Εργαστήριο Η/Υ, Περίπτερο 1 ΔΕΘ

5/12/2014 Εισαγωγή στο περιβάλλον του SPSS
12/12/2014 Αναβολή λόγω απουσίας σε συνέδριο
19/12/2014 Καταχώρηση δεδομένων, εισαγωγή από άλλο λογισμικό, κατηγορίες και ορισμός μεταβλητών
9/1/2015 Υπολογισμός νέων μεταβλητών, φίλτρα και τροποποίηση μεταβλητών
16/1/2015 Διαίρεση και ομαδοποίηση δεδομένων
23/1/2015 Εξαγωγή πινάκων και γραφικών παραστάσεων (περιγραφική στατιστική)
30/1/2015 Μορφοποίηση πινάκων και γραφικών παραστάσεων
6/2/2015 Σύνοψη και επανάληψη με ασκήσεις