Σεμινάρια

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών προσφέρονται κάθε χρόνο σεμινάρια επιμόρφωσης πάνω στα παρακάτω θέματα:

  • Ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ (χειμερινό εξάμηνο)
  • Εισαγωγή στην καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων με τη βοήθεια του SPSS
  • Εισαγωγή στη χρήση του Photoshop
  • Στατιστικές αναλύσεις με τη βοήθεια του SPSS