Β κύκλος

Ο Β κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο Β κύκλο καθώς και όλες οι πληροφορίες για την εκπόνηση και την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής περιλαμβάνονται στον εσωτερικό κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών.

Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται τον Οκτώβριο και το Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλονται οι εκθέσεις προόδου από τους υποψήφιους διδάκτορες.

Στην περιοχή χρήσιμο υλικό είναι διαθέσιμα όλα τα σχετικά έντυπα.