Πρόγραμμα Σπουδών

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ οργανώνονται σε 2 κύκλους: