Εσωτερικός Κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι διαθέσιμος σε μορφή αρχείου PDF.