ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΩΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΠΣ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η ώρα διδασκαλίας του Μαθήματος:

«Ιστορία του Ελληνικού Τύπου. Η Ελληνική Ιστορία στον Τύπο» (διδάσκων: Δ. Λυβάνιος)

μετατίθεται για Τετάρτη στην Αίθουσα 2α και ώρα 19.30.