Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του Ελληνόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. πρέπει να υποβάλλουν δήλωση Διπλωματικής Εργασίας έως τις 9/11/2018.

Η φόρμα δήλωσης διπλωματικής εργασίας υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ του Τμήματος.