Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

Ανακοινώνεται ότι  οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού  εξαμήνου των φοιτητών του Ελληνόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.  θα διενεργηθούν  ηλεκτρονικά από την Παρασκευή  20  Οκτωβρίου  2017 έως την Τρίτη  31  Οκτωβρίου  2017.

Στην  ίδια  προθεσμία  πρέπει  να  κατατεθούν  οι δηλώσεις των διπλωματικών εργασιών, σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Τμήματος. Η φόρμα δήλωσης διπλωματικής εργασίας υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος