Ανακοίνωση δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Ανακοινώνεται ότι, οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου των φοιτητών του Ελληνόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 έως τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017.

Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν οι δηλώσεις των διπλωματικών εργασιών, σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η φόρμα δήλωσης διπλωματικής εργασίας υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος