Ώρες γραφείου διδασκόντων

 

Βαμβακάς Βασίλης Τρίτη 13:30-14:30
Τετάρτη 13:30-15:30
Βέγλης Ανδρέας Δευτέρα 9:00-10:00
Πέμπτη 12:30-13:30
και τις υπόλοιπες μέρες μετά από συνεννόηση.
Βερβεροπούλου Ζωή Δευτέρα: 16.00-17.00
Τετάρτη: πρωί, μετά από συνεννόηση
Παρασκευή: 13.30-14.30
Γαλατσοπούλου Φανή Δευτέρα 10:00-12:00 (Εγνατία 46, 6ος όροφος)
Τετάρτη 16:00-17:00 (Εγνατία 46, 2ος όροφος)
Πέμπτη 10:30-11:30 (εργαστήριο ΔΕΘ)
Γαρδικιώτης Αντώνης Δευτέρα 17:00-19.30
Δεληγιάννη Ελισάβετ Δευτέρα 9:00-13:30
Τρίτη 17:00-22:00
Τετάρτη 10:00-13:00
Πέμπτη 11:30-13:30
Δημητρακοπούλου Δήμητρα Δευτέρα 12.00-14.00
Τετάρτη 11.00-13.00
Δημούλας Χαράλαμπος Πέμπτη 10:00-12:00
Τετάρτη 09:00-12:00 (μετά από συνεννόηση)
Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σοφία Δευτέρα 16:00-17:00.
Καλλίρης Γεώργιος Δευτέρα 9:00-10:00
Πέμπτη 12:00-13:00
και τις υπόλοιπες μέρες μετά από συνεννόηση.
Κεντερελίδου Κλειώ Τρίτη 11.00-12.00
Πεμπτη 16.30-17.30
και αλλες μερες κατοπιν συνεννοησης.
Κωσταρέλλα Ιωάννα Τετάρτη 12.00-14.00
Λυβάνιος Δημήτρης Τετάρτη, 15.00 – 17.00
Πέμπτη, 15.00 – 17.00
Επίσης και άλλες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως.
Ματσιώλα Μαρία Τετάρτη 12:00-14:00
Πέμπτη 11:00-13:00
Μπαλτζής Αλέξανδρος Δείτε τις ώρες γραφείου
Μπάνου Βασιλική Τρίτη 11:30-12:30
Πέμπτη 11:00-11:30, 13:45-14:00
Μπαρμπαργύρης Κωνσταντίνος http://veria.jour.auth.gr/office_hours.htm
Ναλμπάντης Γιωργος Τρίτη 17:00-19:00
Πέμπτη 17:00-19:00
Παναγιώτου Νίκος Πέμπτη 14.00-16.00
Πασχαλίδης Γρηγόρης Πέμπτη 15:00-17:00
Πολίτης Περικλής Τρίτη 16:00-17:00
Τετάρτη 10:00-11:30
Σκαμνάκης Αντώνης Τετάρτη 12:00-14:00
Τζωαννοπούλου Μαρίνα Δευτέρα 11.30-12.30
Τρίτη 10.30-11.30
Τσαρχόπουλος Παναγιώτης Δευτέρα 11:00-14:00
Παρασκευή 11:00-14:00
Τσιγγίλης Νικόλαος Τρίτη 11.30-13.30
Παρασκευή 12.30-13.30
Τσουρβάκας Γιώργος Τετάρτη 11:00-15:00
Πέμπτη 9:00-11:00
Φραγκονικολοπουλος Χρήστος  Πέμπτη 15:00 -17:00