Εκπαιδευτικές Άδειες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

  1. Ζωή Βερβεροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια, επιστημονική άδεια έξι (6) μηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη χρονική περίοδο από 01-10-2019 έως και 28-02-2020.
  2. Δήμητρα Δημητρακοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια, άδεια άνευ αποδοχών τριών (3) ετών, για τη χρονική περίοδο από 25-06-2019 έως και 24-06-2022.