Πρόγραμμα Σπουδών

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές  στο Τμήμα μας, για τον κανονισμό σπουδών καθώς και τη δομή του προγράμματος. Θα βρείτε επίσης το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων ανά εξάμηνο και κατηγορία και τις περιγραφές κάθε μαθήματος.