Γραμματεία

Η Γραμματεία στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου στην οδό Εγνατίας 46 και είναι ανοιχτή για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 11.00-13.00 κάθε εργάσιμη μέρα.

Τηλ.: 2310 992055, 2310 992063
Φαξ: 2310 992098
email: info@jour.auth.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας

Καδινοπούλου Γεωργία
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Προσωπικό Γραμματείας

 • Χατζηελευθερίου Χρήστος, ΙΔΑΧ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • Τριανταφυλλίδου Αγγελική
 • Καλλιόπη Κυβρακίδου-Ζαπατέτα

Αρμοδιότητες της Γραμματείας

 • Έκδοση απλών βεβαιώσεων της φοιτητικής ιδιότητας για χρήση σε ασφαλιστικούς φορείς, ταμεία, οργανισμούς κ.λ.π. όπως π.χ. Εφορία, Ι.Κ.Α. (χορηγούνται με επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας).
 • Έκδοση τυποποιημένων πιστοποιητικών με πλήρη στοιχεία του/της φοιτητή/τριας που υπογράφονται από το Γραμματέα ή από τον Πρύτανη όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό και είναι τα εξής:
 • Απλό πιστοποιητικό για το εσωτερικό ή το εξωτερικό
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης για Α/ετείς
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης για απόφοιτους
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το εσωτερικό ή το εξωτερικό
 • Πιστοποιητικό για Εργατική Εστία κ.λ.π.
 • Αποφοιτήριο για διαγραφή από το Τμήμα
 • Πιστοποιητικό πτυχιούχου για το εσωτερικό ή το εξωτερικό
 • Έκδοση πρόχειρης ενημερωτικής αναλυτικής βαθμολογίας για φοιτητές/τριες.
 • Φοιτητική Ταυτότητα. Χορηγείται με την εγγραφή. Αν χαθεί η φοιτητική ταυτότητα, χορηγείται άλλη μόνο μετά από δημοσίευση της απώλειας στον ημερήσιο τύπο.
 • Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου ΠΑΣΟ. Χορηγείται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.  Αν χαθεί το πάσο εκδίδεται νέο δύο μήνες μετά τη δήλωση της απώλειας.
 • Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης. Εκδίδεται εφόσον ο/η φοιτητής/τρια δεν είναι ασφαλισμένος/η σε άλλο φορέα.
 • Μεμβράνη πτυχιούχων [ΠΤΥΧΙΟ]

Για την έκδοσή των παραπάνω πρέπει να υποβληθεί αίτηση στη γραμματεία και να καταβληθούν τα ανάλογα τέλη.

Aπό τα τέλη απαλάσσονται οι φοιτητές/τριες, όχι όμως οι πτυχιούχοι