Γενική Συνέλευση

Πρόεδρος
Τσουρβάκας Γεώργιος, καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Καλλίρης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής

Μέλη

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.

Βαμβακάς Βασίλης, επίκουρος καθηγητής

Βέγλης Ανδρέας, καθηγητής

Βερβεροπούλου Ζωή, επίκουρη καθηγήτρια

Γαρδικιώτης Αντώνιος, αναπληρωτής καθηγητής

Δεληγιάννη Ελισάβετ, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Δημητρακοπούλου Δήμητρα, επίκουρη καθηγήτρια

Δημούλας Χαράλαμπος, επίκουρος καθηγητής

Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σοφία, καθηγήτρια

Καλλίρης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής

Κωσταρέλλα Ιωάννα, επίκουρη καθηγήτρια

Λυβάνιος Δημήτριος, επίκουρος καθηγητής

Μπαλτζής Αλέξανδρος, αναπληρωτής καθηγητής

Παναγιώτου Νικόλαος, επίκουρος καθηγητής

Πασχαλίδης Γρηγόρης, καθηγητής

Πολίτης Περικλής, αναπληρωτής καθηγητής

Σκαμνάκης Αντώνιος, επίκουρος καθηγητής

Τζωαννοπούλου Μαρίνα, επίκουρη καθηγήτρια

Τσιγγίλης Νίκος, επίκουρος καθηγητής

Τσουρβάκας Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής

Φραγκονικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωτής καθηγητής

 

Εκπρόσωποι Μελών Ε.Ε.Π

Γαλατσοπούλου Φανή

Εκπρόσωποι Μελών Ε.ΔΙ.Π.

Τσαρχόπουλος Παναγιώτης

 

Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π.

 

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών

Χ. Καρυπίδου, Πρόεδρος

Γ. Πάζουρος, Αντιπρόεδρος

Ι. Σαρρή, Γραμματέας

Κ. Καραγιώργος, Ταμείας