Ανακοινώση για το μάθημα “Παραγωγή Ζωντανών Τηλεοπτικών Εκπομπών Ι”

Παρακαλώ να μου στείλετε στο μέιλ μου την ομάδα σας και την ημερομηνία που επιλέγετε για την παρουσίαση της τελικής εργασίας (12/12/2018, 19/12/2018, 9/1/2019).

Υπενθυμίζω ότι για την τελική εργασία ισχύουν κανονικά τα θέματα και οι περιορισμοί που δόθηκαν και προστίθεται και ένα ακόμα θέμα εναλλακτικά, που είναι ο σχεδιασμός μιας εκπομπής με εορταστικό θέμα-χριστούγεννα,αλλαγή χρόνου- που θα προβληθεί μία μόνο φορά (ελεύθερη επιλογή περιεχομένου και διάρκειας).