Ανακοίνωση για το μάθημα “Πολιτική, Νέα Μέσα και Ψηφιακά Εργαλεία”

Το μεταπτυχιακό μάθημα “Πολιτική, Νέα Μέσα και Ψηφιακά Εργαλεία” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 21/11/2018. Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωσή του.