Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης (αριθμ. 389)

Δείτε το σχετικό έγγραφο.